Andhra Pradesh
 • Dr. Santa Rao G.
 • Dr. Ganni Bhaskara Rao
 • Dr. Kodali Tirumala Prasad
 • Dr. K. Rama Chandra Naidu
Assam
 • Prof. Jishan Ahmed
 • Dr. Nrityendra Nath Das
Bihar
 • Dr. Ashok Kumar Sinha
 • Dr. Narain N. P.
 • Dr. Manish Mandal
 • Dr. Sarweshwar Kumar
Chhattisgarh
 • Dr. Subhash C. Agrawal
Delhi
 • Dr. Durga C. K.
 • Dr. Pawanindra Lal
 • Dr. Rana A. K. Singh
 • Dr. Tarun Mittal
Gujarat
 • Dr. Kaushik Gajjar
 • Dr. Rajan B. Patel
 • Dr. Asit Vishnubhai Patel
 • Dr. Apurva G. Shah
Haryana
 • Dr. Kartar Singh Yadav
 • Dr. Anand Rai Bansal
Jammu & Kashmir
 • Dr. Fazlul Qadir Parray
Jharkhand
 • Dr. Sunil Kumar
 • Dr. Nalini Kant Choudhary
Karnataka
 • Dr. Rajgopal Shenoy K.
 • Dr. Gaddi Diwakar
 • Dr. Gurushantappa Yalagachin
 • Dr. Ishwar R. Hosamani
Kerala
 • Dr. Rajan P.
 • Dr. Varghese C. J
 • Dr. Mohamed Ismail
 • Dr. Sreekumar R. C.
Madhya Pradesh
 • Dr. Arvind Rai
 • Dr. Sumit Shukla
 • Dr. Rajesh Prajapati
Northern
 • Dr. Verma D. K.
Odisha
 • Dr. Banabihari Mishra
 • Dr. Manash Ranjan Sahoo
 • Dr. Kamala Kanta Panigrahy
Punjab
 • Dr. Paramjit Singh Bakhshi
 • Dr. Sanjeev Kumar Uppal
Rajasthan
 • Dr. Prabha Om
 • Dr. Bhanwar Lal Yadav
 • Dr. Shyam Bhutra
 • Dr. Shalu Gupta
Tamilnadu
 • Dr. Maruthu Pandian D.
  Director, Social Welfare
 • Dr. Mohan Prasad B. K. C.
 • Dr. Chandrasekar G.
 • Dr. Balamurugan S. G.
Telangana
 • Dr. Sridhar L.
 • Dr. Mandala Ilaiah
 • Dr. Venkateswar Perugu
 • Dr. Jagdishwar Goud G.
Uttar Pradesh
 • Dr. Anand Kumar Mishra
 • Dr. Amit Srivastava
 • Dr. Janmejai Prasad Sharma
 • Dr. Puneet
West Bengal
 • Dr. Dhrubajyoti Bhaumik
 • Dr. Sandip Ray
 • Dr. Madhumita Mukhopadhyay
 • Dr. Ramanuj Mukherjee
Co-Opted Members
 • Dr. Vardhan S. Bhobe (Goa)
 • Dr. Nepram Sanjib Singh (Manipur)
 • Dr. Saia Chenkual (North East)
 • Dr. Sriramulu G. (Pondicherry)
 • Dr. Sunil Kumar Ghosh (Tripura)
Sectional Representatives
 • Dr. Ashwani Kumar Dalal
  President, Association of Thoracic and Vascular Surgeons of India
 • Dr. Sanjay Shah
  President, Indian Association of Traumatology & Critical Care
 • Maj. Gen. Ramesh Kaushik S. M.
  President, Association of Armed Forces Surgeons
Indian Journal of Surgery (IJS)
 • Dr. Sandeep Kumar
 • Chairman / Chief Editor
 

 

shape

Get Direction To The Venue