Dr. Probal Neogi
President – 2024
Dr. Pravin R. Suryawanshi
Vice President
Dr. Sanjay Kumar Jain
Immediate Past President
Dr. Prathapsinh A Varute
Honorary Secretary
Dr. Bhanwar Lal Yadav
Honorary Treasurer
Dr G Siddesh
Director, Academic Council – 2024
Prof Shiva K Misra
Advisor - ASI EC 2024
Dr Santhosh John Abraham
Advisor - ASI EC 2024
Dr P Raghu Ram OBE
Convener – International Affairs 2024
Dr D Maruthu Pandian
Director – Social Welfare Council 2024

ASICON 2024 OBSERVERS

Dr Santhosh John Abraham
Advisor - ASI EC 2024
Dr G Siddesh
Director, Academic Council – 2024

 

STATE EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Andhra Pradesh
 • Dr. Santa Rao G.
 • Dr. Ganni Bhaskara Rao
 • Dr. Kodali Tirumala Prasad
 • Dr. K. Rama Chandra Naidu
Assam
 • Prof. Jishan Ahmed
 • Dr. Nrityendra Nath Das
Bihar
 • Dr. Ashok Kumar Sinha
 • Dr. Narain N. P.
 • Dr. Manish Mandal
 • Dr. Sarweshwar Kumar
Chhattisgarh
 • Dr. Subhash C. Agrawal
Delhi
 • Dr. Durga C. K.
 • Dr. Pawanindra Lal
 • Dr. Rana A. K. Singh
 • Dr. Tarun Mittal
Gujarat
 • Dr. Kaushik Gajjar
 • Dr. Rajan B. Patel
 • Dr. Asit Vishnubhai Patel
 • Dr. Apurva G. Shah
Haryana
 • Dr. Kartar Singh Yadav
 • Dr. Anand Rai Bansal
Jammu & Kashmir
 • Dr. Fazlul Qadir Parray
Jharkhand
 • Dr. Sunil Kumar
 • Dr. Nalini Kant Choudhary
Karnataka
 • Dr. Rajgopal Shenoy K.
 • Dr. Gaddi Diwakar
 • Dr. Gurushantappa Yalagachin
 • Dr. Ishwar R. Hosamani
Kerala
 • Dr. Rajan P.
 • Dr. Varghese C. J
 • Dr. Mohamed Ismail
 • Dr. Sreekumar R. C.
Madhya Pradesh
 • Dr. Arvind Rai
 • Dr. Sumit Shukla
 • Dr. Rajesh Prajapati
Maharastra
 • Dr.Roysuneel V Patankar
 • Dr.Pratapsinh A Varute
 • Dr.Siddharth Pramod Dubhashi
Northern (Shimla)
 • Dr. Verma D. K.
Odisha
 • Dr. Banabihari Mishra
 • Dr. Manash Ranjan Sahoo
 • Dr. Kamala Kanta Panigrahy
Punjab
 • Dr. Paramjit Singh Bakhshi
 • Dr. Sanjeev Kumar Uppal
Rajasthan
 • Dr. Prabha Om
 • Dr. Bhanwar Lal Yadav
 • Dr. Shyam Bhutra
 • Dr. Shalu Gupta
Tamilnadu
 • Dr. Maruthu Pandian D.
 • Dr. Mohan Prasad B. K. C.
 • Dr. Chandrasekar G.
 • Dr. Balamurugan S. G.
Telangana
 • Dr. Sridhar L.
 • Dr. Mandala Ilaiah
 • Dr. Venkateswar Perugu
 • Dr. Jagdishwar Goud G.
Uttar Pradesh
 • Dr. Anand Kumar Mishra
 • Dr. Amit Srivastava
 • Dr. Janmejai Prasad Sharma
 • Dr. Puneet
West Bengal
 • Dr. Dhrubajyoti Bhaumik
 • Dr. Sandip Ray
 • Dr. Madhumita Mukhopadhyay
 • Dr. Ramanuj Mukherjee
Co-Opted EC Members 2024
 •  
 • Dr. Biju Pottakkat, Pondicherry
 • Dr. Suraj Chandrakant Prabhudessai, Goa
 • Dr. Sunil Kumar Ghosh, Thripura
 • Dr. S. Jugindra, Manipur
 • Dr. Gordon M Rangad, Meghalaya
 • Dr. Rajendra M Shinde, Maharashtra
Sectional Representatives (EC) 2024
 • Dr. Achal Gupta
  President – The Association of Genito-Urinary Surgeons of India
 • Dr. C J Varghese
  President – The Association of Minimal Access Surgeons of India
 • Dr.Nadkarni Sunil Bhaskar
  President – Association of Surgeons of Rural India
Editor in Chief IJOS
 • Dr. Sandeep Kumar
ASI SSS
 • Dr. Kaushik C Shah
 • Chairman
 • Dr. Shalabh Gupta
 • Secretary
 

 

shape

Get Direction To The Venue